baner

 

Evropska unija, infografika

 

 

Nakon ratifikacije u zemljama članicama EU i potvrde Saveta EU, 1. septembra 2013. godine stupiće na snagu SSP između Republike Srbije i EU.

23.08.2013. godine

U Briselu je, 25. septembra počeo eksplanatorni skrining u okviru pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji.

Ažurirano, 25.09.2013.

© Mediagraf 2013, sva prava zadržana.